Theme Colors
Layouts
Wide Boxed
İTÜ - Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama UYG-AR Merkezi

ITU UHUZAM, dünyada, uydu yer istasyonuna sahip olan nadir üniversite merkezlerinden biridir.Türkiye’ deki ilk uydu yer istasyonudur. Ayrıca, uzaktan algılama ve uydu haberleşme konularında teknolojik projeler yürüten ilk merkezdir.

ITU-UHUZAM’ ın genel yetenekleri:

- farklı uzaktan algılama uydularından doğrudan veri indirebilme,

- görüntüleri farklı seviyelerde işleyebilme,

- ulusal ve uluslararası kullanıcılara görüntü ve katm-değerli ürünleri (sınıflandırılmış, orto-rektifiye edilmiş, sayısal yükseklik modelleri) uydu ve fiber bağlantılar yoluyla sağlama

Görüntü Kapsama Alanı

Merkez sahip olduğu 2,4m and 4,6m çaplı VSAT antenleri ile Ku bant haberleşme uydularından veri alımı, 13 m çaplı uzaktan algılama anteni ile 3000 km çaplı alanda X band yayın yapan uzaktan algılama uydularından veri alımı (Kuzeyde İsveç’ten güneyde Sudan’a, batıda İngiltere’den doğuda Kazakistan’a) gerçekleştirebilmektedir.

Merkez 2002 yılından günümüze uzaktan algılama uydularından orta, yüksek ve çok yüksek çözünürlükte veri alımı gerçekleştiren UHUZAM UYG-AR, Türkiye'nin en geniş uydu görüntü arşivine sahiptir. İTÜ – UHUZAM arşivinde 2002–2012 dönemi için Radarsat 1, 2002-2005 dönemi için ERS-2, NOAA 14,15,16,17, 2002-2009 dönemi için Spot 2 ve 2002-2013 dönemi için Spot 4 uydularına, 2009’dan günümüze Spot 5 uydusuna, 2011’den günümüze Spot 6 uydusuna ait görüntüler bulunmaktadır. Spot 7 ve Pleiades 1A&1B uyduları için telemetri anlaşmaları tamamlanmış olup Mart 2014 tarihinden itibaren görüntü arşivlenmeye başlanmıştır.

UYDULAR

İTÜ - UHUZAM UYG-AR

Merkezimizin öğretim üyelerinden oluşan yönetim kadrosu, danışma kurulu ve kadrolu / sözleşmeli olarak çalışan uzaktan algılama, görüntü işleme, coğrafi bilgi sistemi, uydu haberleşme, sistem ve network konularında deneyimli yüksek lisans / doktora eğitimli, 3 adet Araştırma Görevlisi, 11 adet Mühendis, 1 adet Uzman ve 2 adet Teknisyen ile:

- 0,5 – 10 m aralığında mekansal çözünürlüğe sahip uzaktan algılama uydularından veri alışı ve uydu görüntülerinin farklı seviyelerde işlenmesi,

- İşlenen görüntülerin ya da katma değerli ürünlerin ulusal / uluslararası kullanıcılara uydu linkleri ve fiber internet ile teslim edilmesi,

- Uzaktan algılama ve bilgisayar teknolojileri konularındaki uygulamalarda, ulusal-uluslararası araştırma ve uygulama projeleri ile eğitim programlarını organize edilmesi ve yürütülmesi, konularında faaliyet göstermektedir.

İTÜ'yü ziyaret edin...

İTÜ - UHUZAM ve ASTRIUM İşbirliği

Spot ailesinin ilk ikizleri olan SPOT-6 ve SPOT-7, yörünge üzerinde birbirinden 180° mesafede konumlandırılmıştır. Bu özellik dünya üzerindeki herhangi bir nokta için günlük olarak tekrarlı geçiş imkanı sağlamaktadır.

SPOT-6 ve SPOT-7, aynı anda algılanan ve konumsal olarak örtüşen, beş spektral bant aralığında 1.5m yüksek çözünürlüklü görüntü sağlamaktadır. Standart ürünler ortorektifiye olarak doğal renk kombinasyonunda sağlanabilmektedir.

AOI bazlı sipariş ve Kuzey-Güney doğrultulu algılama özellikleriyle istenilen bölgeye ait veri elde etmede kolaylıklar sağlamaktadır.

Genişletilmiş ve güçlendirilmiş programlama servisleriyle müşterilerin programlama beklentilerinin en üst seviyede karşılanması sağlanmıştır.

SPOT 6-7

Spot serisinin beşinci uydusu olan SPOT-5, 4 Mayıs 2002 tarihinde fırlatılmıştır. Uydu üzerinde yüksek çözünürlükte algılama yapabilen, SPOT-4 uydusundaki HRVIR cihazlarından türetilmiş olan iki adet HRG sensörü mevcuttur. Bu sensörler pankromatik algılama modunda 2,5 metre ile 5 metre, multispektral algılama modunda ise 10 metre çözünürlüklü veya daha iyi çözünürlükte veri temin edebilmektedir.

Uydu üzerinde pankromatik modda algılama yapabilen HRS sensörü bulunmaktadır. HRS ile ileri ve geri bakışlar sayesinde yüzey rölyefini tanımlayabilecek stereo görüntü çiftleri elde edilebilmektedir. Stereo görüntü çiftlerinden yeryüzüne ait yükseklik bilgisini veren Sayısal Yükseklik Modelleri oluşturulmaktadır.

SPOT 5

Pléiades 1A ve Pléiades 1B aynı güneş eş zamanlı dairesel yörünge üzerinde 180° aralıkla faaliyet gösterirler. Çok yüksek mekânsal çözünürlüklü optik veri üren bu ikiz uydular, dünya üzerinde bir noktayı günde iki kez ziyaret etme kapasitesine sahiptirler. Bu avantajları sebebiyle, mühendislik ve inşaat proje bölgeleri, madenler, askeri kompleksler, çatışma alanları, kriz ve afet bölgeleri, doğal risk alanları, tahliye ve kurtarma çalışmaları gibi hem sivil hem de askeri gözlem amacıyla kullanılabilirler.

The Pléiades 1A 16 Kasım 2011 tarihinde, The Pléiades 1B ise 2 Aralık 2012 tarihinde fırlatılmıştır. Astrium şirketi tarafından üretilen uyduların görüntülerinin dağıtımı Spot Image tarafından yapılmaktadır.

PLÉİADES

Tamamlanan ve Devam Eden Projeler

UHUZAM UYG-AR; Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) projesi kapsamında ekili alanların fenolojik dönem süresince yüksek mekansal çözünürlüklü uydu görüntüleri ile periyodik olarak izlenmesi, nesne tabanlı görüntü sınıflandırılması ile ürün tiplerinin ve mekansal dağılımının tespiti, ürün gelişiminin takip edilmesi için bitki indekslerinin üretilmesi, üretilen görüntü, sınıflandırma ve bitki indeksi verilerinin ve istatistiki sonuç raporlarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlere transferi işlemlerini yürütmektedir.

PROJELER