Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

İTÜ - Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Teknik Üniversitesi – Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM UYG-AR), Türkiye’de uzaktan algılama ve uydu haberleşme teknolojilerinde araştırma ve uygulama odaklı proje geliştirmek hedefi ile kurulan ilk merkez ve yer istasyonudur. Merkez sahip olduğu 2,4m and 4,6m çaplı VSAT antenleri ile Ku bant haberleşme uydularından veri alımı, 13 m çaplı uzaktan algılama anteni ile 3000 km çaplı alanda X band yayın yapan uzaktan algılama uydularından veri alımı (Kuzeyde İsveç’ten güneyde Sudan’a, batıda İngiltere’den doğuda Kazakistan’a) gerçekleştirebilmektedir. 2002 yılından günümüze uzaktan algılama uydularından orta, yüksek ve çok yüksek çözünürlükte veri alımı gerçekleştiren UHUZAM UYG-AR, Türkiye'nin en geniş uydu görüntü arşivine sahiptir. Merkez arşivinde 2002 – 2013 dönemi için Radarsat 1, Spot 2 ve Spot 4 uydularına, 2009’dan günümüze Spot 5 uydusuna, 2011’den günümüze Spot 6 uydusuna ait görüntüler bulunmaktadır. Spot 7 ve Pleiades 1A&1B uyduları için telemetri anlaşmaları tamamlanmış olup Mart 2014 tarihinden itibaren görüntü arşivlenmeye başlanacaktır.

UHUZAM UYG-AR; öğretim üyelerinden oluşan yönetim kadrosu, danışma kurulu ve kadrolu / sözleşmeli olarak çalışan uzaktan algılama, görüntü işleme, coğrafi bilgi sistemi, uydu haberleşme, sistem ve network konularında deneyimli yüksek lisans / doktora eğitimli, 3 adet Araştırma Görevlisi, 11 adet Mühendis, 1 adet Uzman ve 2 adet Teknisyen ile hizmet vermektedir. Uzman personele ek olarak 4 Guvenlik ve 2 adet Destek elemanı da bulunmaktadır.

0,5 – 5m aralığında yüksek mekansal çözünürlüğe ve geniş kapsama alanına (Spot serisi: 60 km x 60 km; Pleiades: 20 km x 20 km) sahip uzaktan algılama uydularından doğrudan veri alışı ve uydu görüntülerinin farklı seviyelerde işlenmesi, İşlenen görüntülerin ya da katma değerli ürünlerin ulusal / uluslararası kullanıcılara uydu linkleri ve fiber internet ile teslim edilmesi, Uzaktan algılama ve bilgisayar teknolojileri konularındaki uygulamalarda, ulusal-uluslararası araştırma ve uygulama projeleri ile eğitim programlarını organize edilmesi ve yürütülmesi, konularında faaliyet göstermektedir.

Yönetim Kadromuz

13m. Antenna System: 13m. 3 axis Antenna System tracks both Low Earth Orbit (LEO) Satellites and other sources in the 8 to 8.4 GHz X-band and optional 12.0 to 12.5 GHz Ku-band. This system

can also be equipped to provide S-Band transmit capability.

4.6m. VSAT: 4.6m. Earth station antennas are suitable for use in multinational private networks, broadcast news, reporting, and public switched services.

2.4m. VSAT: The vehicle mountable 2.4-meter prime focus offset fed antenna performance and optional characteristics particularly suited for television broadcast industry satellite news gathering applications.

1.8m. Antenna System: 1.8m. Antenna System provides acquisiton from Eurobird 9A Communication Satellite to receive Meteosat Second Generation (MSG) Satellite Imagery from Eumetcast System

2.44m. Antenna System: 2.44m. Antenna System is a complete data acquisition system for the L band direct broadcast HRPT (High Resolution Picture Transmission) downlink from the USA NOAA TIROS series of weather satellite

Uzaktan Algılama Grubu optik ve radar uydulardan elde edilen telemetre verisinden farklı seviyelerde görüntü üretimini gerçekleştirmektedir.

  • Uydu görüntüleri ile mekansal analizler
  • Tematik harita üretimi
  • Stereo verilerden sayısal arazi modeli üretimi
  • Ortorektifikasyon, sayısallaştırma, mozaikleme v.b.

Agro-Enformasyon Gurubu uydu görüntüleri ve yersel ölçüm ağlarından elde edilen verileri kullanarak tarımsal üretimin bütün evreleri boyunca çeşitli analizler ve tespitler yapmaktadır.

  • Ürün türü tespiti
  • Fenolojik dönem tespiti ve takibi
  • Bitkilerin büyüme, gelişme ve hareket fizyolojilerinin izlenmesi ve analizi
  • Morfolojik ölçümlerin periyodik takibi
  • Fitopatolojik, entomolojik ve ekolojik ölçekte hasar tespiti
  • Tarımsal rekolte tahmini

İş Ortaklarımız