Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

SPOT 6-7

Spot ailesinin ilk ikizleri olan SPOT-6 ve SPOT-7, yörünge üzerinde birbirinden 180° mesafede konumlandırılmıştır. Bu özellik dünya üzerindeki herhangi bir nokta için günlük olarak tekrarlı geçiş imkanı sağlamaktadır.

SPOT-6 ve SPOT-7, aynı anda algılanan ve konumsal olarak örtüşen, beş spektral bant aralığında 1.5m yüksek çözünürlüklü görüntü sağlamaktadır. Standart ürünler ortorektifiye olarak doğal renk kombinasyonunda sağlanabilmektedir.

AOI bazlı sipariş ve Kuzey-Güney doğrultulu algılama özellikleriyle istenilen bölgeye ait veri elde etmede kolaylıklar sağlamaktadır.

Genişletilmiş ve güçlendirilmiş programlama servisleriyle müşterilerin programlama beklentilerinin en üst seviyede karşılanması sağlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

SPOT 5

Spot serisinin beşinci uydusu olan SPOT-5, 4 Mayıs 2002 tarihinde fırlatılmıştır. Uydu üzerinde yüksek çözünürlükte algılama yapabilen, SPOT-4 uydusundaki HRVIR cihazlarından türetilmiş olan iki adet HRG sensörü mevcuttur. Bu sensörler pankromatik algılama modunda 2,5 metre ile 5 metre, multispektral algılama modunda ise 10 metre çözünürlüklü veya daha iyi çözünürlükte veri temin edebilmektedir.

Uydu üzerinde pankromatik modda algılama yapabilen HRS sensörü bulunmaktadır. HRS ile ileri ve geri bakışlar sayesinde yüzey rölyefini tanımlayabilecek stereo görüntü çiftleri elde edilebilmektedir. Stereo görüntü çiftlerinden yeryüzüne ait yükseklik bilgisini veren Sayısal Yükseklik Modelleri oluşturulmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

PLÉİADES

Pléiades 1A ve Pléiades 1B aynı güneş eş zamanlı dairesel yörünge üzerinde 180° aralıkla faaliyet gösterirler. Çok yüksek mekânsal çözünürlüklü optik veri üren bu ikiz uydular, dünya üzerinde bir noktayı günde iki kez ziyaret etme kapasitesine sahiptirler. Bu avantajları sebebiyle, mühendislik ve inşaat proje bölgeleri, madenler, askeri kompleksler, çatışma alanları, kriz ve afet bölgeleri, doğal risk alanları, tahliye ve kurtarma çalışmaları gibi hem sivil hem de askeri gözlem amacıyla kullanılabilirler.

The Pléiades 1A 16 Kasım 2011 tarihinde, The Pléiades 1B ise 2 Aralık 2012 tarihinde fırlatılmıştır. Astrium şirketi tarafından üretilen uyduların görüntülerinin dağıtımı Spot Image tarafından yapılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Kullanıcı Dökümanı için tıklayınız

RadarSAT 1-2

Kanada’nın ilk ticari gözlemleme uydusu olan Radarsat-1 4 Kasım 1995’te yörüngeye yerleştirilmiş 29 Mart 2013’e kadar görüntü sağlamaya devam etmiştir. Yörünge yüksekliği yerden 798km uzaklıkta olan uydu C bandında 5.3GHz mikrodalga frekansında Yapay Açıklıklı Radar sensörleri kullanmaktadır. Işın demetlerinin yeryüzüne geliş açısına bağlı olarak farklı çönürlük ve kaplama alanina sahip görüntüler elde edilebilmektedir. En yüksek 8m’lik çözünürlükle 50km’ye 50km’lik bir alanda görüntü sağlayabilirken, 100m çözünürlükle 500km’ye 500km bir alanında görüntüsünü verebilmektedir.

Radarsat-2 MDA ve Kanada Uzay Ajansının ortak çalışması olarak 14 Aralık 2007 tarihinde yörüngeye oturtulmuştur. Görev süresi minimum 7 yıl olarak tasarlanmıştır. RSAT-1 uydusundan farklı olarak uzaysal çözünürlük 3m olan Ultra Fine Demet modu eklenmiştir, 18km swath genişliği olan 3mx1m çözünürlüklü spotlight özelliği eklenmiştir. RSAT-1’de tek olan polarizasyon HH HV VV ve VH olmak üzere dörte çıkartılmış, bakış yönü hem sağa hem sola olabilecek şekilde kapasitesi arttırılmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

METEOSAT

İkinci jenerasyon Meteosat Programi (MSG), geosenkron yörüngedeki bir dizi uyduyu kapsamaktadır. Ekvatordan 36000km uzaklıktaki yörüngede yer alan bu uydu sistemi programı EUMETSAT tarafından yürütülmektedir. Sayısal hava tahminleri verileri sağlaması yanında anlık hava değişimlerinin tespiti, atmosfer görüntüleri, fırtına sis gibi etkili hava olaylarının 6 saate kadar tahmininde kullanılmaktadır.

Meteosat-9 şağdaki 5 dakikada bir avrupanın hava uydu görütüsünü çıkartmaktayken soldaki Meteosat-10 15 dakikada bir dünyanın tüm disk görüntüsünü elde etmektedir.

İzlemek için tıklayınız